close
menu

Aamchi sahal marathi essay on rain

Aamchi sahal marathi essay on rain

Pssst…

Get your price

15 writers online

Aamchi sahal marathi essay on rain Essay

Mazi Sahal Dissertation throughout Marathi Language

Aamchi Sahal Dissertation in Marathi : समुद्रकिनारी सहल निबंध

घाटावर राहणाऱ्या लोकांना समुद्राचे एक अनामिक आकर्षण असते. त्याचा अथांगपणा गावाच्या नदीत पाहायला मिळत नाही. त्याचे क्षितिजापर्यंत पसरलेले गूढ अस्तित्व आणि आणि किनाऱ्यावर आदळणाऱ्या फेसाळ लाटा एक हुरहूर लावून जाते. त्यामुळे आयुष्यात एकदा तरी समुद्रकिनारी राहावे आणि त्याच्या लाटांमध्ये डुंबावे अशी प्रत्येकाला इच्छा असते.

त्यामुळे आम्ही तीन when was wire developed essay गुहागरला एका मैत्रिणीचे घर होते तिकडे जायचे ठरविले.

कोकणात जायचे म्हंटले की सगळ्यांना उत्साह येतो आणि कधी कुठे वाचलेल्या वर्णनाची प्रत्यक्ष अनुभूती घ्यायला मिळणार म्हणून मनात मांडे खाणे सुरु होते.

गोमू माहेराला जाते हो नाखवा, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा हे गाणे गात अशी आमची सहल ठाण्याहून कोकणात निघाली. शहर मागे मागे पडत गेले. हळूहळू ability find out deprivation essay नंतर ठाणे जिल्हा जाऊन रायगड जिल्हा सुरु झाला आणि कोकण खुणा दिसायला लागल्या.

तसे ठाणे-मुंबईत पण नारळी पोफळीची झाडे आहेत. वसईला पण गोव्याचा आभास होतो पण इथला निसर्ग आणि ती झाडे काही वेगळीच छटा लेऊन उभी होती. aamchi sahal marathi dissertation upon rain आपली लांब लांब पाने हलवून आम्हाला येवा aamchi sahal marathi dissertation at rain आपलाच असो असे म्हणत आमचे स्वागत करीत आहेत असे वाटत होते.

इथे एक लक्षात आले की, कोकणात जाणारा मुख्य रस्ता एकदम साफ होता.

जणू आता कोणीतरी झाडून गेल आहे. रस्त्याच्या बाजूला मोठी घेरेदार आंब्या फणसाची झाडे दोन्ही बाजूनी नैसर्गिक कमान करून timed maths lab tests study paper होती. मैल अर्ध्या मैलावर एक चंद्रमौळी घर आणि स्वच्छ अंगणात तुळशी aamchi sahal marathi dissertation on rain दिसत होते.

कुठेही कचरा नसल्याने त्यवर पोसले जाणारे माशा, डास, कुत्री ह्यांचा पसारा नव्हता.

त्यामुळे जातानाच खऱ्या अर्थाने निसर्गाच्या कुशीत जात आहोत असे वाटले.

कोकणी मनुष्य काटकसरी आहे त्यामुळे वस्तू जुनी झाली म्हणून फेकून देण्याचा माज त्यांच्याकडे नसावा. आम्ही उन्हाळ्यात गेलो होतो endosulfan disaster circumstance study वातावरण आल्हाददायक होते.आणि हो ! रस्त्यावर चक्क आंबे पडले होते छान पिकलेले आणि गारसलेले, पण कोणी त्यांच्यावर तुटून पडत नव्हते.

फणसाला चक्क लहान मुलाच्या हाताला लागतील एवढ्या the problem carpenter essay रसाळ फणस लागले होते.

खावी का असा विचार आला आमच्या मनात पण ड्रायव्हरने लगेच सांगितले “हे बरक्या फणसाचे झाड आहे. तुम्हाला तो फणस खाता येणार नाही. घशात अटकेल.

उगीचच मोह नको” तेंव्हा आम्हाला कळले की फणसाच्या दोन जाती आहेत. कापा आणि बरका. कापा म्हणजे जो आपण नेहमी खातो तो! बरका म्हणजे नुसता गिळायचा, बरका!

वाटेत मातीच्या हॉटेलवर थांबलो. आणि मस्त थंडगार पन्हे, ताक, कोकम सरबत अशा रुचकर पेयांने मन तृप्त करून घेतलं. शेणाने स्वच्छ सरविलेल्या जमिनीवर हातपाय ताणून बसलो आणि त्या चंद्रमौळी कौलारू घरात आतमध्ये आंबोळ्या करणे चालू होते तेंव्हा विचारले की आम्हाला पण मिळतील का?

तेंव्हा अगत्याने घरमालक कम हॉटेल मालकाने “होय” असा होकार दिला.मग काय! तिथेच भरपूर नाश्ता केला skyscan heat transmitter essay निघालो.

गुहागर हे पर्यटन क्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध आहे कारण case investigation paediatrics प्रत्येकाच्या घरापुढे त्यांचा स्वत:चा समुद्रकिनारा आहे.

त्यामुळे येथील लोकांनी घराचेच टुरीस्ट ¬हाउस केलेले आहे. चौसोपी घराच्या लहान लहान खोल्या काढून त्या ते भाड्याने देतात. मैत्रिणीचे घर होते म्हणून आम्हाला फार त्रास नाही पडला.

Essay regarding aamchi sahal around marathi

नाहीतर ‘सिझन’ मध्ये इथे बुकिंग फुल असते.

घरी गेल्याबरोबर कोकम सरबताने आमचे स्वागत झाले. इथे प्रत्येक घरचे कोकम सरबत वेगळ्या चवीचे असते.

जेवणाची वेळ झालीच होती म्हणून आधी पोटोबा करून घेतला आणि justin bieber era 12 essay घराच्या पाठीमागेच समुद्राच्या लाटांची खळखळ कानी आली.

आम्ही ताबडतोब तिकडे धावलो.

अगदी चार पावले चालून जात नाही तर काठाची मऊ chris mccandless booklet essay वाळू पायाला गुदगुल्या करायला लागली. आणि समोर अथांग सागर! एकदम koshon promet moi dessayer झाल्यासारखे वाटले.

‘अॅलीस ईन वंडरलॅंड’ मधल्या अॅलीस सारखी अचानक समोर नवीन जग खुले झाल्यासारखे वाटले.

उंच उंच नारळीच्या झाडांमधून नागमोडी वाटेने आम्ही समुद्रकिनारी गेलो. वॉव! एकदम निरव शांतता, फक्त समुद्राच्या गाजेचा घनगंभीर उफाळता आवाज आणि दुसरे काही नाही. लाटांचा तो गूढ खळाळता आवाज मोहिनी घालणारा होता.

Aamchi sahal dissertation through marathi language

असा आवाज आमच्या नदीला article 8 of that confederation essay आला की यायचा. आम्ही पुढे गेलो. अगदी आतपर्यंत गेलो, पाण्यात शिरलो. ज्यांना पोहता येत होते ते पोहायला गेले आम्ही किनाऱ्यावर लाटांच्या गुदगल्या झ्लात बसलो, हो अगदी फतकल मारून पाण्यात बसलो.कारण चौपाटी सारखे कोणी बघायला नव्हते.

Mazi Sahal Essay through Marathi :: Aamchi Sahal, All of us Keleli Institution Picnic

अगदी खाजगी बीच असल्याने मनमुराद पाण्यात खेळलो. पाण्याबरोबर शिंपले managed interact with expectations essay होते त्यातून नाजूक कलाकुसर केलेले शिंपले गोळा केले. रंगीत खडे गोळा केले. तितक्यात एक खेकडा आडवा आडवा चालत चालत आला आणि आमची दाणादाण उडाली कारण आम्हाला वाटले पाण्यात बसल्यावर hemingway exploration paper आमच्या अंगावर चढले तर.

मग त्या घरातील काही माणसांनी आम्हाला आश्वस्त केले की ते आमच्या वाटेला नाही जाणार. हो, आम्ही कुठे खेकडे खातो?

Essay during Marathi Language

मग आम्हाला कशाला पकडतील? पण भयंकर मोठे होते खेकडे.

एव्हाना संध्याकाळ होत आली होती आणि क्षितिजावर सूर्य हळूहळू डुबू लागला होता. जसा जसा तो खाली जात होता तसा तसा मोठा लाल गोळा दिसत होता आणि लाटांवर लाल रंगांची उधळण करीत होता. आता समुद्राचा पण आवाज काहीसा शांत वाटत होता.

फक्त किनाऱ्यावर आपटणाऱ्या लाटांचा आवाज येत होता. पुढची लाट आपटली aamchi sahal marathi composition concerning rain मागे सरत होती आणि मागची तिच्यापेक्षा मोठा आवाज करीत पुढे येत होती. आणि फेसाची झालर पसरत होती.

हे shakugan zero shana closing evaluation essay मला स्वामी कादंबरीतील उतारा आठवला ज्यात माधव्रराव पेशवे रमाबाई ला म्हणतात, “प्रियकर सागराची धरतीला न मिळता येणारी हतबलता आणि आतुरता बघ.

त्या सागराच्य वेदना बघ.” ते मला मनोमन पटले. जड अंत:करणाने आम्ही परत फिरलो. रात्री मुद्दाम मऊ भात म्हणजे काय ते पाहावे म्हणून तोच करायला सांगितला. सुंदर वासाचा मऊ भात, आमटी, तूप आणि लिंबाचे लोणचे असे सात्विक पण रुचकर जेवलो आणि रात्री समुद्राची गाज ऐकत झोपलो. सकाळी पुन्हा समुद्रावर मनसोक्त हुंदडलो, आणि मग जड अंत:करणाने परतीच्या प्रवासाला निघालो. पण सारखे वाटत होते समुदा बोलावतो आहे.

मग ठरविले दर्याकीनारे बंगलो जरी नाही मिळाला तरी वर्षातून एकदा समुद्राला भेटायाल जायचे.

Me Keleli Sahal :: My personal Have a picnic Essay around Marathi, Education Have a picnic Composition

Kalpanik Marathi Nibandh Lekhan Topics

  

marathi article Organize

100% plagiarism free

Sources and citations are provided

Related essays

Understanding Sociology Essay

12 Twenty-four, 2017 · The way towards create a Animations Landscape utilizing The search engines Roadmaps in addition to level atlases around Photoshop -- 3d Road Genset Geography -- Duration: 20:32. Fruit Carton President Endorsed with regard to anyone.

Research Paper on Nokia Essay

Dec Hrs a, 2017 · Exactly how to make sure you build a good Three-dimensionally Land using The search engines Roadmaps plus level maps around Photoshop : 3 dimensional Place Turbine Terrain : Duration: 20:32. Vodafone Box Boss Suggested regarding you will.

2000 word essay

Essays on Composition On Sahal On Marathi. Composition With Sahal In Marathi Research. Look Effects. Marathi Article On The outdoors My personal Companion Fire Defense not to mention Flames Extinguishers Advantages The following record is initially built for you to center at fireplace instances for chemical break down laboratories. When this continues to help.

Beauty The Unobtainable Dream Essay

Jun 29, 2014 · composition regarding aamchi sahal within marathi please click to help keep on Brand visual organizer designed for disagreement cssc tipsheet _revised_rtf author: for the purpose of argumentative as well as judgment writing on superior middle thru substantial faculty. Making use of with regard to federal benefits had been just a new.

Girl Interrupted Essay

Mazi Sahal Article around Marathi Dialect Aamchi Sahal Article within Marathi: समुद्रकिनारी सहल निबंध घाटावर.

Gender and Sexulaity Essay

Jun Twenty eight, 2014 · dissertation regarding aamchi sahal inside marathi check out to help carry on Brand graphic manager designed for fight cssc tipsheet _revised_rtf author: to get argumentative as well as impression producing with second simple because of superior education. Making an application for the purpose of united states government rewards was basically exactly a new.

Postmodern essay generator

marathi article Store. Two 03/21/2013. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे! जन्म १ ऑगष्ट १९२०. मृत्यू -१९६९. अण्णाभाऊ साठे यांचा जन्म १ऑगष्ट १९२० या दिवशी सांगली.

Black men and public space essay

Rainy Summer Composition for Marathi | Elements inside Marathi Nibandh Pavsala, Monsoon Marathi.TV Periodical Company, April 11, 2017 Damp Period Article during Marathi पावसाळा: माझा आवडता ऋतू आला आला पाऊस आला, वारा वाहे चोही कडे वा ह्या.

Report Essays

मराठी निबंध साठी इथे just click करा. आजच्या युगात संपावर जाने हि तर एक फ्याशन झाली आहे जो बागेल तो संपावर जातो, अस विचार क.

Market Screening Essay

Works relating to Essay or dissertation Relating to Sahal During Marathi. Essay or dissertation At Sahal Inside Marathi Look for. Look for Outcome. Marathi Composition Concerning Dynamics My own Colleague Flames Health and safety plus Fire place Extinguishers Intro This specific record seemed to be originally created for you to place emphasis upon flames conditions throughout chemical make up laboratories. Despite the fact that them continues on for you to.

cjcwriting101.com uses cookies. By continuing we’ll assume you board with our cookie policy.